Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2015

anonimek636
18:21
8656 fea8
Reposted fromFinrod Finrod viamyu myu
17:56
7827 0be6
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viamyu myu
17:54
6630 de61 500
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viamyu myu
anonimek636
17:53
anonimek636
17:51
Myśl o samobójstwie zawsze mi pomagała.
— Julio Cortázar "Gra w klasy"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viamyu myu
anonimek636
17:50
17:50
8458 3816 500

dirtyberd:

More of me by pornonpaper

Reposted fromfuckyeahgirls fuckyeahgirls viamyu myu
anonimek636
17:49
2430 26b5
Reposted fromSweetRevelation SweetRevelation viamyu myu
anonimek636
17:49
8651 92af 500
Zulczykjakub2
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamyu myu
anonimek636
17:49
5984 940d
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamyu myu
anonimek636
17:42
Proszę, zamknij oczy i wyobraź sobie szczęśliwego i spełnionego siebie za parę lat....... Czy widziałeś mnie u swojego boku?
— 00:40
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viamyu myu
anonimek636
17:41
1819 8ed6
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viamyu myu
anonimek636
17:40
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— M.Potocka dla “Wysokich obcasów” nr 39
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viamyu myu
anonimek636
17:40
Sen to przecież taka mała śmierć.
— Janusz L. Wiśniewski ~Bikini
Reposted fromniiepoczytalna niiepoczytalna via13-days 13-days
anonimek636
17:38
1512 b93a
Reposted fromintrigante intrigante via13-days 13-days
anonimek636
17:29
3562 f56a 500
anonimek636
17:28
anonimek636
17:27
8819 d997 500
Reposted from21gramow 21gramow viaarizonadream arizonadream
anonimek636
17:23
7400 47b1 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamyu myu
anonimek636
17:23
Zdolność do uodpornienia się na samotność ma swoją bardzo konkretną cenę - niebezpieczeństwo, że człowiek uodporni się na wszelkie uczucia.
— Douglas Coupland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaarizonadream arizonadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl